Καφές Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου 2020

Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2020, θα συναντηθούμε στο ίδιο μέρος με την προηγούμενη Τετάρτη, δηλαδή στο Male Plus στην Δάφνη, οδό Έλλης 15.

https://m.facebook.com/MalePlusCafeBar/

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *