Μένουμε σπίτι

Η μονοήμερη εκδρομή στην Αλυκή ακυρώνεται και … “Μένουμε Σπίτι” μέχρι να περάσει η μπόρα…

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *