Τετάρτη 16 Ιουνίου στο Male Plus

Την Τετάρτη 26 Ιουνίου θα συναντηθούμε στο Male Plus, Έλλης 15 Δάφνη, μετά τις 21.00.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *