Τετάρτη 3 Ιουνίου 2020 στο Deja

Αυτήν την Τετάρτη κάνουμε ανασύνταξη στο Deja. Μετατίθεται έτσι η πρώτη συνάντηση του μήνα που προτείνεται από κάποιον από εμάς.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *