Τετάρτη 7 Ιουλίου στο καφέ-ρακάδικο Άγυρις.

Την Τετάρτη 7 Ιουλίου θα βρεθούμε στο Άγυρις καφέ-ρακάδικο, Παπαναστασίου Αλέξανδρου 61, όπως πάντα μετά τις 21:00!

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *